divendres, 26 de novembre de 2010

Medicina IACM 21 de novembre de 2010

CANNABINOIDS, la revista en línia de la IACM, ha publicat el 21 denovembre de 2010 un nou article titulat "Ús del dronabinol(Delta-9-THC) en l'autisme: estudi prospectiu d'un cas deautisme infantil precoç "signat per René Kurz i Kurt Blaas de Viena(Àustria).http://wwwcannabis-med.org=> Espanyol => Revista => CANNABINOIDS
* EUA: Arizona, quinzè estat que legalitza l'ústerapèutic del cànnabis* Suècia: Primer pacient autoritzat a consumir THC (dronabinol)* Ciència: La farmacocinètica del dronabinol oral aïllat (Marinol)és similar al dronabinol sublingual de l'extracte de cannabis(Sativex)* Europa: L'alemanya ACM busca socis en altres països europeus perrealitzar una Iniciativa Europea Ciutadana per a l'ús terapèutic delcànnabis
1.
EUA: Arizona, quinzè estat que legalitza l'ús terapèuticdel cànnabis
El 2 de novembre els votants d'Arizona van aprovar per un estretmarge el cànnabis medicinal per a persones amb malalties cròniqueso debilitants. La decisió converteix a l'estat d'Arizona en el 15 ºque sanciona una llei sobre cànnabis terapèutic. Califòrnia va ser elprimer el 1996, al qual han seguit altres 13 (Alaska, Colorado,Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nova Jersey, Nou Mèxic,Oregon, Rhode Island, Vermont i Washington) i el Districte deColumbia. El projecte de llei va guanyar per només quatre mil tres-centesquaranta-un vots d'un total de més de 1.670.000 vots escrutats,segons recomptes finals publicats el 13 de novembre. Els votantsd'Arizona van aprovar per aclaparadora majoria lleis sobre cànnabismedicinal el 1996 i 1998, però mai van entrar en vigor a causa deproblemes amb la seva redacció.
La mesura d'Arizona permetrà als pacients amb malalties comcàncer, sida, hepatitis C o qualsevol altra malaltia "crònica odebilitant "a conrear o comprar fins a dos unces i mitja (uns 70grams) de marihuana cada dues setmanes. Els malalts han d'obtenir laprescripció del seu metge i registrar-se al Departament deServeis de salut. La llei no admet més de 124 dispensaris decànnabis en tot l'estat. A partir del 29 de novembre l'estatté 120 dies abans que la llei entri en vigor.
Més informació a:-http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_ARIZONA_MEDICAL_MARIJUANA?SIET = FLTAM & section = HOME & TEMPLATE = news_generic.htm-http://www.nytimes.com/2010/11/15/us/politics/15arizona.html?_r=1&scp =1 & sq = Carolyn Short, chairwoman of Keep AZ Drug Free, the group that Organized Opposition & st = cse
(Fonts: New York Times del 15 de novembre de 2010, AssociatedPress del 14 de novembre de 2010)
2.
Suècia: Primer pacient autoritzat a consumir THC (dronabinol)
Joakim Hedström és el primer suec amb autorització per consumir THC(Dronabinol) medicinal receptat per un metge alemany i importat perell a Suècia. A la seva pàgina web afirma que "durant els últims 5 anyshe estat analitzant les experiències positives que he adquirit ambel cànnabis medicinal per combatre els símptomes de la meva TDAH[Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat]. He parlat ambmetges, polítics i científics a qui he explicat el meu cas, icom m'ajuda on els altres vint medicaments amb recepta que heintentat no ".
Al juny es va anar a Alemanya a visitar un metge que li va receptardronabinol. En tornar a Suècia i declarar com medicina va serinterrogat per la duana sueca i després per la policia sueca. Senseaixò, els càrrecs contra ell per importar droga il legal van serarxivats al novembre. El fiscal va dir que "a la llum de les provespresentades no veig cap raó objectiva per presentar càrrecs oesperar una condemna ". L'endemà passat el Sr Hedström va rebre unpaquet de la policia amb la seva dronabinol.
Més informació a:http://kol14.com/slaggtippen/legally-imported-cannabis-medicine/
(Font: Comunicat personal de Joakim Hedström del 16 de novembrede 2010)
3.
Ciència: La farmacocinètica del dronabinol oral aïllat (Marinol) éssimilar al dronabinol sublingual de l'extret de cannabis (Sativex)
Científics de l'Institut Nacional sobre Abús de Drogues deBaltimore, EUA, han investigat la farmacocinètica del dronabinoloral sintètic (Marinol) en comparació amb el dronabinol l'Sativex, extracte de cànnabis que s'administra com aerosol a laboca. Fumadors de cànnabis van ser inclosos en un estudialeatoritzat, controlat i doble cec. Els participants van rebre5 i 15 mg de THC sintètic oral, Sativex a dosi baixa (5'4 mg de THCi 5'0 mg de CBD) i dosi alta (16,2 mg de THC i 15'0 mg de CBD), iplacebo durant 5 sessions. Van ser mesurats en sang el CDB, el THC iels metabòlits del THC.
Nou dels fumadors de cànnabis completar totes les dosis de 5sessions. No hi va haver diferències estadístiques significatives en lesconcentracions màximes de dronabinol en el plasma, en el tempsmàxim de concentració o en la biodisponibilitat entre dosissimilars de THC oral i de Sativex. Els autors conclouen afirmanttambé que "aquestes dades suggereixen que la modulació dels efectesdel THC pel CDB no es deu a una interacció farmacocinètica ambaquestes dosis terapèutiques. "
(Font: Karschner EL, Darwin WD, Goodwin RS, Wright S, Huestis MA.Plasma cannabina Pharmacokinetics following Controlled Oral{Delta} 9-Tetrahydrocannabinol and Oromucosal Cannabis ExtractAdministration. Clin Chem 2010 15 novembre. [En impremta])
4.
Europa: L'alemanya ACM busca socis en altres països europeus perrealitzar una Iniciativa Europea Ciutadana per a l'ús terapèutic delcànnabis
La Iniciativa Ciutadana Europea és una de les principalsinnovacions del Tractat de Lisboa que té com a objectiu augmentarla participació democràtica en la Unió Europea (UE). Permet que unmilió de ciutadans de la UE siguin convocats directament a laComissió Europea perquè presentin una iniciativa d'interès perells en un àrea de competència de la UE. Les modalitats pràctiquesde les condicions i el procediment de la iniciativa ciutadanas'han de determinar en un nou reglament comunitari. La ComissióEuropea va adoptar el març de 2010 una proposta de reglament sobreiniciativa ciutadana, que ara negocia amb el Consell i elParlament Europeu fins a finals de 2010. La votació final serà aPle el 13 de desembre.
Actualment no està clar si el reglament serà o no acceptat pelsciutadans. L'Associació Alemanya pel Cannabis com Medicamentestà buscant socis europeus per a realitzar una Iniciativa EuropeaCiutadana per l'ús terapèutic del cannabis una vegada que elreglament hagi estat adoptat per portar la qüestió a nivelleuropeu. El projecte actualment diu que perquè tingui èxit tenenque donar suport a la iniciativa un cert nombre de ciutadans (quòrum) en,almenys, nou països de la Unió Europea.
Els interessats poden posar-se en contacte amb l'ACM a:info@cannabis-med.org
Més informació a:(En Anglès):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm(En alemany):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_de.htm(En espanyol):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm(En francès):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm(En holandès):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_nl.htm(En italià):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_it.htm
(Font: www.citizens-initiative.eu/)
5.
Notícies breus
*** Països Baixos: Restricció a la venda de cannabisEl 17 de novembre el govern holandès va dir que volia prohibirels turistes a comprar cànnabis en els "coffee shops" on es venlegalment. Els Països Baixos tenen una de les polítiques de droguestoves més liberals d'Europa i els seus cafès són una popular atraccióturística, especialment a Amsterdam i ciutats frontereres ambBèlgica i Alemanya. El govern, que va assumir el càrrec el mes passat,s'ha compromès a limitar la venda de cannabis als residentsholandesos. (Font: Reuters del 17 de novembre de 2010)
*** Regne Unit: Registre de cànnabis terapèuticS'ha fundat al Regne Unit el Registre Britànic de CannabisMedicinal amb l'objectiu de crear una base de dades que detalli lamanera com molta gent està utilitzant el cànnabis commedicament, per a què malalties i mitjançant quins mètodes. La sevaobjectiu és posar a disposició de metges, científics,investigadors i altres interessats informació estadística obtingudad'aquesta base de dades. Més informació a: www.bmcr.org.uk (Font:British Medical Cannabis Register)
*** Ciència: Inflamació de l'intestíCientífics de l'Institut Snyder sobre Infecció, Immunitat iInflamació d'Alberta, Canadà, han investigat els efectes delcannabinoide atípic O-1602 a la colitis experimental en ratolins. Escreu que el O-1602 s'uneix al receptor cannabinoide putatiu GPR55.Han demostrat "que el O-1602 protegeix contra la colitis experimentalinduïda i inhibeix el reclutament de neutròfils de maneraindependent dels receptors CB1, CB2 i GPR55 ". (Font: SchichoR, et al. Inflamm Bowel Dis. 2010 novembre 15. [En impremta])
*** Ciència: Dolor neurològicEn el tractament del dolor neurològic s'utilitzen els inhibidorsde la ciclooxigenasa 2, com el parecoxib i el valecoxib. Científicsde la Universitat de Magdeburg, Alemanya, han demostrat que elsefectes analgèsics d'aquestes dues substàncies i els seus metabòlits en lesrates "poden ocórrer, almenys en part, per una interacció directaamb els receptors CB1. "(Font:. Schröder H, et al. Neurochem Int2010 9 nov. [En impremta])
*** Ciència: MenopausaInvestigadors de la Universitat de Urmia, Iran, han estudiat elefecte d'aliments de cànem (1, 2 o 10 per cent del total delaliment) en rates femelles a les quals se'ls van extirpar els ovarisper a provocar-menopausa. Tots els grups tractats amb cànem esmostrar menys ansiosos. En un model de depressió (la prova de lanatació forçada) les rates sense ovaris que van rebre cànem al 10per cent es van mostrar millor que les no tractades. Els investigadorsconclouen afirmant que "el cànem pot millorar les complicacionspost-ovariectomia en les rates. "(Font: Saberivand A, et al.Methods Find Exp Clin Pharmacol 2010; 32 (7) :467-73.)
*** Ciència: EndometriosiL'endometriosi profunda infiltrant es caracteritza per dolorcrònic, hiperproliferació les cèl lules de l'endometri i fibrosi.L'endometriosi és una malaltia de la dona en la qual cèl.lulessimilars a les de l'endometri apareixen en zones fora de la cavitatuterina. Investigadors de diferents institucions de París,França, han demostrat que els cannabinoides redueixen el creixementde teixit endometrial humà implantat en ratolins. Arriben a laconclusió que "els agonistes cannabinoides tenen efectesantiproliferatiu de les cèl lules de l'estroma de l'endometri. "(Font: Leconte M, et al. Am J Pathol. 2010 5 nov. [En impremta])
*** EUA: Rècord de cànnabisSegons un comunicat de premsa de Patients Out of Time, ara fa 28anys queel seu soci Irvin Rosenfeld va rebre els seus primers cigarrets de cànnabisl'govern federal. Els cigarrets, elaborat pel Govern en laUniversitatde Mississippi, són subministrats al Sr Rosenfeld en una dosi desiete unces(200 grams) cada 25 dies per al tractament d'una malaltiacrònica quepateix. El 20 novembre 2010 Irvin fumava la seva cigarreta nombre120.000 decànnabis terapèutic. Més informació a: www.medicalcannabis.com(Font:Comunicat de premsa de Patients Out of Time del 20 de novembre de2010)
Si voleu consultar números endarrerits del Butlletí de la IACMvisiteu la nostra arxiu en: www.cannabis-med.org
 
Associació Internacional pels Medicaments Cannabinoides (IACM)Am Mildenweg 6D-59602 RuetherAlemanyaTelèfon: 49 (0) 2952-9708571Fax: 49 (0) 2952-902651Correu electrònic: info@cannabis-med.orghttp://www.cannabis-med.org
Per donar-se de baixa o d'alta a la llista de correus del Butlletí de laIACM, o sicanvia la seva adreça de correu electrònic, si us plau visitiwww.cannabis-med.org/spanish/subscribe.htm. Podeu triar entre elsdiferentsidiomes (anglès, alemany, francès, holandès, italià i espanyol).
Els articles extrets del Butlletí de la IACM poden ser impresos,traduïtsi distribuït gratuïtament per a qualsevol finalitat no comercials,sempre quel'obra original sigui degudament esmentats. La font del Butlletí de laIACM és"IACM, www.cannabis-med.org".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada