dissabte, 23 de novembre del 2013

La marihuana ya es legal en Colorado y Washington

Los estados de Colorado y Washington se han convertido en los primeros de EEUU en despenalizar la posesión, venta y uso personal de la marihuana, al ser aprobado en una de los numerosos referendos realizados con motivo de las elecciones en las que Barack Obama ha sido reelegido presidente del país.

En total, se sometieron a consulta pública 178 propuestas vinculantes repartidas en 38 estados, más el Distrito de Columbia.

La misma propuesta adoptada en Colorado (con un 53% a favor) y Washington, que implica una enmienda a la Constitución estatal y choca frontalmente con las leyes federales que consideran la marihuana una droga ilegal, fue rechazada por los votantes en Oregón.

Las propuestas aprobadas permiten la tenencia para consumo personal de hasta 28,5 gramos de marihuana para los mayores de 21 años. Además, permitirán la venta legal del cannabis, con el correspondiente pago de impuestos, en tiendas con licencia estatal. El sistema está inspirado en el régimen que muchos estados tienen para la venta de alcohol.

Colorado y Washington se convierten en los primeros estados en legalizar el uso recreativo de la marihuanaTambién se han celebrado referendos similares en otros tres estados, entre ellos Massachusetts, donde, según la CNN, se ha aprobado el uso del cannabis con fines medicinales. Otros 17 estados, además del Distrito de Columbia, ya tienen leyes sobre el uso de la marihuana con fines medicinales.


via:  http://www.publico.es/

divendres, 22 de novembre del 2013

Boi Ruiz convoca els representants parlamentaris per informar sobre les actuacions que ha dut a terme l'Agència de Salut Pública en relació amb els clubs socials de cànnabis

 

 

Actualment, s'estima que hi ha a Catalunya uns 300 clubs i associacions de cànnabisEn els últims anys a Catalunya han proliferat els anomenats clubs socials de cànnabis, que han desenvolupat diversos models organitzatius per a la gestió de la provisió, la possessió i el consum de cànnabis, basant-se en el criteri del model de consum compartit. Actualment, s’estima que hi ha a Catalunya uns 300 clubs i associacions d’aquest tipus.
El Departament de Salut, sensible a aquesta problemàtica, està treballant en diferents fronts per analitzar i proposar mesures de millora en relació amb la pràctica d’aquests clubs.
En primer lloc, davant de la Comissió de Política de Salut del Parlament de Catalunya, presentant la situació de partida i sol·licitant el suport per treballar en una proposta de regulació de bones pràctiques (23 de maig de 2012).
En segon lloc, es va crear una comissió (liderada per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i integrada per la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, la Direcció General d’Administració Local (actualment Secretaria) i la Fiscalia Superior de Catalunya.
I, en tercer lloc, va obrir un diàleg organitzat amb el sector, liderat per les dues federacions més representatives, la CATFAC (Federació d’Usuaris de Cànnabis de Catalunya) i la FEDCAC (Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya), participant també en el Fòrum al qual van assistir la majoria d’organitzacions de consumidors.
L’objectiu del Departament de Salut ha estat i és trobar el màxim consens per regular una dinàmica que en els darrers anys ha proliferat sense cap ordenació.
Des d’una perspectiva de salut pública, la regulació de les bones pràctiques sobre el consum:
o   Permet conèixer millor la realitat del fenomen (nombre de consumidors, de clubs, maneres de consum, pràctiques de risc) per intervenir-hi amb més eficàcia.
o   Permet accedir a la població usuària de drogues per establir mètodes de detecció precoç, prevenció de riscos i reducció de danys.
o   Evita el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues il·lícites.
o   Possibilita conèixer la composició, la potència, l’adulteració de la planta i els seus derivats.
o   Involucra els usuaris i generadors de la “cultura del cànnabis” en l’elaboració de propostes factibles de reducció de riscos i de danys.
o   Possibilita l’establiment d’un model restrictiu de clubs (entre altres variables clau):
-      Determinant les edats mínimes per associar-s’hi.
-      Limitant el nombre màxim de socis.
-      Establint potencials limitacions de les quantitats màximes de consum.
-      Fixant potencials limitacions de les quantitats màximes de cultiu.
-      Definint horaris i condicions de salubritat dels locals.
-      Evitant activitats de promoció.
-      Intervenint amb pràctiques preventives de reducció de riscos i de danys.
La no-regulació pot comportar:
o   L’augment del nombre de clubs i socis.
o   La progressió al model de clubs “comercials”.
o   Dificultats d’incorporació de missatges preventius de reducció de riscos i danys a la població consumidora.
o   El desconeixement sobre la composició, la potència de la planta i dels seus derivats.
o   El desconeixement de les pràctiques de risc dels consumidors.
Fruit del treball d’aquests anys, el Departament vol compartir una proposta que sigui consensuada amb tots els partits polítics de l’arc parlamentari. Amb aquest objectiu, el conseller de Salut convocarà properament una reunió amb els diferents representants per analitzar-la.
Les polítiques sanitàries sobre drogues europees avancen cap a polítiques de salut pública que prioritzen la salut dels consumidors i el treball sobre els riscos seguint un model similar al que es va desenvolupar els anys vuitanta i noranta amb el consum d’heroïna.
extret de:  http://premsa.gencat.cat/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PD: Gracies CatFac i Ass. CCannabiques per la feina feta, i q continua, de moment a nivell personal, no espere res mes q una taxa (diners) per tal de seguir treballant en la regulacio, sense q ens posin a totxes a la preso. 
No sera gracies a Boi Ruin ni a cap partit politic q la regulacio tiri endavant si no, a tota la dificil i perillosa feina feta desde la societat amb les Ass. i CC. q ja esta demostradisim q funcionen i ajuden i molt socialment, i tot, sense les mans corruptes de la majoria de partitsP q lunic q volen son diners i mes diners, i q ara, tambe volen pujar al barco del lucre cannabic.
-:) Naks

Usos médicos


Nauseas y vómitos
Anorexia y caquexia
Espasticidad
Síndrome de Tourette y otras enfermedades del movimiento
Dolor
Prurito
Glaucoma
Epilepsia
Asma
Dependencia y síndrome de abstinencia
Síntomas psiquiátricos
Hiperactividad/TDAH
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas
Miscelánea, síndromes mixtosHay mucha diferencia sobre el conocimiento del uso médico del cannabis y los cannabinoides en las distintas patologías. Mientras para las nauseas y vómitos asociados a la quimioterapia contra el cáncer, anorexia y caquexia en el VIH/SIDA, crónico, en especial el dolor de origen neurológico, espasticidad en la esclerosis múltiple y lesiones medulares hay gran evidencia de su beneficio como medicamento, para otras muchas indicaciones como la epilepsia, pruritos y depresión hay menos datos disponibles. En cualquier caso, la evidencia científica para una indicación determinada no refleja necesariamente el actual potencial terapéutico para una enfermedad dada.

Sugeridos por el buen resultado obtenido en experiencias anecdóticas en pacientes que utilizaban los productos de la planta de cannabis "en bruto", se han llevado a cabo estudios clínicos con cannabinoides aislados, con preparados de la misma planta (cannabis fumada, extracto de cannabis). El efecto antiemético, estimulante del apetito, relajante, analgésico, y como tratamiento para el Síndrome de Tourette han sido descubiertos de esta forma.

Observaciones accidentales han mostrado también otros efectos terapéuticos. Esto ocurrió en un estudio con pacientes de Alzheimer en el que el primer objetivo era evaluar el efecto estimulante del apetito del THC, no solo hubo un aumento del mismo y ganancia de peso sino que se observó una mejoría en el comportamiento de los estudiados. El descubrimiento del descenso de la presión intraocular mediante la administración de THC a principios de los 70 fue también accidental. Otras indicaciones de interés que aún no han sido científicamente investigadas, pero frecuentes en la práctica clínica habitual, pudieran tener beneficio con un tratamiento con cannabis o cannabinoides. Por este motivo, se han realizado encuestas preguntando a aquellos que usan cannabis con fines terapéuticos, bien mediante entrevistas orales no protocolizadas en el curso de una investigación por parte de un organismo oficial o por una institución científica (la "House of Lords Select Comitte on Science and Technology" de Gran Bretaña o el "Institute of Medicine" de EE.UU.) sobre el potencial terapéutico del cannabis, o bien usando encuestas protocolizadas anónimas.


Nauseas y vómitos

El tratamiento para los efectos secundarios asociados a la terapia anti neoplásica ha sido una de las indicaciones terapéuticas más documentadas, con alrededor de 40 estudios (con THC, nabilona, otros análogos al THC, cannabis) y la mayoría de los estudios se llevaron a cabo en los 80. El THC administrado de forma aislada necesita dosis relativamente altas, por lo que comparativamente es más frecuente la aparición de efectos secundarios. En un estudio el THC se mostró menos eficaz que altas dosis de metoclopramida. No hay hechas evaluaciones que comparen al THC con los modernos antagonistas serotoninérgicos. Algunas recientes investigaciones han demostrado que a bajas dosis el THC mejora la eficacia de otros fármacos antieméticos cuando se administran juntos. Existen pruebas obtenidas a partir de estudios clínicos de que los cannabinoides también son eficaces en las nauseas y vómitos secundarios a radioterapia y los que se presentan en el postoperatorio. En la medicina tradicional los cannabinoides son muy populares y a menudo se han usado para las nauseas provocadas por otras enfermedades, como el SIDA, la hepatitis y las nauseas del embarazo.


Anorexia y caquexia

Se ha observado una estimulación del apetito como efecto del THC cuando se ha administrado en forma fraccionada una dosis total de 5 mg. al día. Cuando es necesario, la dosis diaria se puede incrementar hasta 20 mg. En un estudio a largo plazo con 94 pacientes de SIDA el efecto estimulante del apetito del THC continuó durante varios meses, confirmándose los beneficios obtenidos en un estudio corto de 6 semanas de duración. El THC aumentó el apetito al doble en una escala analógica visual en comparación con el placebo y los pacientes tendían a mantener el peso corporal a partir de los siete meses. También se han obtenidos datos satisfactorios en cuanto a ganancia de peso en un estudio con 15 pacientes de Alzheimer's que se habían negado a comer. Además, los derivados del cannabis pueden mejorar el apetito de los enfermos con cáncer y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).


Espasticidad

En muchos ensayos clínicos con THC, nabilona y cannabis, se observó un efecto beneficioso en cuanto a la espasticidad causada por esclerosis múltiple o lesiones de médula espinal, así como una mejoría del dolor, la parestesia, los temblores y la ataxia, y en la medicina popular hay referencias de mejoría del control de esfínteres. También hay algunas evidencias anecdóticas de beneficio del cannabis en la espasticidad causada por lesiones cerebrales.


Síndrome de Tourette y otras enfermedades del movimiento

Hay algunos informes anecdóticos acerca del beneficio terapéutico del cannabis en el síndrome de Tourette's, en la distonía y la disquinesia tardía. El uso en el síndrome de Tourette's está actualmente empezándose a investigar en estudios clínicos y mientras muchos pacientes sólo muestran una mínima mejoría, algunos consiguen una respuesta considerable o el control total de los síntomas. En algunas pacientes de esclerosis múltiple se ha observado beneficio en la reducción de la ataxia y los temblores tras la administración de THC. A pesar de haber casos anecdóticos publicados de mejoría en el parkinsonismo y en la enfermedad de Huntington, no se han podido objetivizar dichos datos. Sin embargo, los productos derivados del cannabis pueden ser útiles en la disquinesia inducida por el tratamiento con levodopa en la enfermedad de Parkinson sin que se produzca un empeoramiento de los síntomas principales.


Dolor

Estudios clínicos amplios han probado las propiedades analgésicas de los derivados del cannabis. Entre las posibles indicaciones están el dolor neurológico de la esclerosis múltiple, el originado tras causar daño al plexo braquial, en la infección por VIH, la artritis reumatoidea, el cáncer, el dolor de cabeza, la dismenorrea, la inflamación crónica intestinal y las neuralgias.


Prurito

De acuerdo con pequeños estudios clínicos los cannabinoides, tanto por vía general como por vía tópica en pomada, disminuyen el prurito provocado por distintas causas, como por ejemplo el prurito severo que ocurre en las enfermedades hepáticas.


Glaucoma

En 1971, durante una investigación metodológica de los efectos sobre la salud en usuarios de cannabis, se observó que el cannabis reduce la presión incraocular. En los siguientes 12 años se llevaron a cabo un gran número de estudios con cannabis y distintos cannabinoides naturales y sintéticos sobre los efectos en el organismo humano así como en pacientes de glaucoma, observándose que el cannabis desciende la presión intraocular en un rango de 25-30%, llegando ocasionalmente hasta un 50%. Algunos cannabinoides no psicoactivos, y en menor medida, algunos constituyentes no cannabinoides de la planta de cáñamo también decrecen la presión intraocular.


Epilepsia

El uso en la epilepsia es también otras de las indicaciones terapéuticas clásicas del cannabis, los experimentos con animales han evidenciado el efecto antiepiléptico de algunos cannabinoides, y la actividad anticonvulsionante de la fenitoína y del diacepam se ven potenciados con el THC. Según unos pocos casos recogidos a lo largo del siglo 20, mediante el uso del cannabis, algunos epilépticos han sido capaces de controlar totalmente los síntomas. El cannabis puede ocasionalmente precipitar convulsiones.


Asma

Los experimentos sobre los efectos anti-asmáticos del THC o del cannabis datan principalmente de los setenta y son todos estudios rigurosos. Los efectos de un cigarro de cannabis (2% de THC) o de THC oral (15 mg) respectivamente, corresponden aproximadamente con el beneficio que se obtiene con la dosis terapéutica de un broncodilatador habitual (salbutamol, isoprenalina). Dado que la inhalación de los productos del cannabis pueden irritar la superficie de las mucosas, deberían desarrollarse otras alternativas de administración sistémica junto a la vía oral. Algunos pacientes experimentaron broncoconstricción tras la inhalación de THC.


Dependencia y síndrome de abstinencia

Según casos registrados a lo largo de la historia y en documentos recientes, el cannabis es un buen remedio para combatir el síndrome de abstinencia causado por la dependencia a benzodiacepinas, opiáceos y alcohol. Por esta razón, algunos han hecho referencia a ella como la puerta de salida de las drogas. En este sentido y según los beneficios observados, pueden ser útiles tanto en la reducción de los síntomas físicos como del estrés que ocurre tras abandonar la droga de abuso.


Síntomas psiquiátricos

Se ha observado una mejoría en el humor en la depresión reactiva en algunos estudios con THC y hay también recogido además casos de beneficio con cannabinoides en otros síntomas y enfermedades psíquicas, como trastornos del sueño, ansiedad, enfermedad bipolar, psicosis esquizofrénica y distimia. Según algunos casos clínicos el THC es eficaz en los trastornos compulsivos graves refractarios a tratamiento convencional. Los cannabinoides también pueden reducir los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Distintos autores han expresado diferentes puntos de vista en cuanto a los síndromes psiquiátricos y el cannabis, mientras unos enfatizan el problema causado por el cannabis otros promueven sus posibilidades terapéuticas. Muy posiblemente los productos del cannabis pueden ser beneficiosos o peligrosos, dependiendo del caso particular.


Hiperactividad/TDAH

El cannabis puede ser beneficioso en enfermos que padezcan TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad).


Enfermedad de Alzheimer

Estudios clínicos han demostrado que en los enfermos de Alzheimer el cannabis no solo incrementa el apetito sino que reduce las alteraciones del comportamiento y la agitación.


Enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas

En una serie de síndromes dolorosos secundarios a procesos inflamatorios (por ejemplo la colitis ulcerosa y la artritis), los productos del cannabis pueden actuar no solo como analgésicos sino además con un demostrado efecto anti-inflamatorio. Por ejemplo, algunos pacientes que utilizan cannabis manifiestan necesitar menos esteroides y otros antiinflamatorios no esteroideos. Además hay algunos casos registrados de beneficio en pacientes con diversos trastornos alérgicos que se han automedicado con cannabis. Aún no está claro el mecanismo por el cual los productos del cannabis benefician determinadas enfermedades autoinmunes.


Miscelánea, síndromes mixtos

Hay recogidos una serie de casos de buenos resultados obtenidos en situaciones médicas de difícil clasificación, como el hipo, la hipertensión arterial, el tinnitus, la enfermedad de Huntington, el Parkinson, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de las piernas inquietas, entre otras. Han sido descritas por diferentes autores cientos de posibles indicaciones para el cannabis y el THC. Un ejemplo es el de los satisfactorios resultados en el tratamiento de un caso de hipo crónico secundario a una intervención quirúrgica. Ninguna medicina le era eficaz, pero tras fumar un cigarro de cannabis le desaparecían completamente los síntomas.

Los productos del cannabis muchas veces muestran muy buenos resultados en enfermedades con síntomas múltiples que entran dentro del espectro terapéutico del THC, como por ejemplo, en situaciones dolorosas de origen inflamatorio (como en la artritis), o que acompañan a espasmos musculares (como en los espasmos menstruales o en lesiones de la medula espinal) o en enfermedades en las que coinciden nauseas y anorexia con dolor, ansiedad y depresión (por ejemplo en SIDA, cáncer, hepatitis C).


http://www.cannabis-med.org/?lng=esComunicat de premsa d’Acció Cannàbica en relació a la intervenció policial del dia 17 d’octubre de 2013 al cultiu col·lectiu

El passat dijous 17 d’octubre de 2013, un operatiu dels Mossos d’Esquadra van ocupar, intervenir i detenir a tres socis voluntaris presents al cultiu col·lectiu dels nostres 148 membres. 
Som Acció Cannàbica, l’associació d’usuaris de cànnabis d’Igualada. Intentem aportar el nostre granet de sorra a favor de la seguretat ciutadana, així com de la salut pública de la ciutat i de la comarca. Com tota associació sense ànim de lucre, tot el que fem i aconseguim és gràcies a la col·laboració desinteressada dels voluntaris que en formen part. Uns voluntaris que lluiten contra el narcotràfic i la inseguretat que provoquen els narcotraficants, uns voluntaris que treballen per promoure alternatives naturals a tractaments mèdics molt agressius, en definitiva uns voluntaris que n’aconsegueixen una detenció i imputació en compensació per aquesta tasca.
Entenem que la nostre situació no es comprèn, ni es comparteix de la mateixa manera per tothom, també pels seus actors implicats, com demostra que ara tornem a viure aquesta situació per segona vegada. De fet, una de les nostres principals fortaleses sempre ha estat seguir la normativa i legalitat existent, amb l’objectiu de revertir aquesta situació d’indefensió en la que ens trobem tots i totes les usuàries del cànnabis. Aquest punt queda palès en la sentencia judicial de l’any 2011 on es declara que després de la pertinent investigació, l’activitat de l’associació Acció Cannàbica no presenta cap tipus de fet delictiu.
El fets succeïren de la següent manera:
El passat dijous 17 d’octubre de 2013 els Mossos d’Esquadra d’Igualada van ocupar i intervenir el cultiu col·lectiu de l’associació d’usuaris de cànnabis d’Igualada – Acció Cannàbica -, situat al carrer Merlet s/n a la mateixa ciutat d’Igualada.
Posteriorment van procedir a detenir i a imputar d’un delicte contra la salut pública als tres voluntaris de l’equip, que en aquell moment es trobaven realitzant tasques de manteniment a l’espai arrendat per l’associació.
En aquells moments Jaume Xaus, president de l’associació i representant legal de la mateixa, es trobava, precisament, en una assemblea de la Federació d’Associacions d’Usuaris de Cànnabis de Catalunya (CATFAC) a Barcelona. Informat de la intervenció, va poder mantenir converses telefòniques amb el cap dels Mossos d’Esquadra que estava duent a terme l’operatiu. Es va dirigir amb l’advocada de la federació Marta Carreras i el president de CATFAC – José Afuera – cap a la comissaria d’Igualada.
Jaume Xaus va prestar declaració voluntàriament i resultà també imputat pel mateix delicte que els altres 3 companys. En tot cas, es va fer entrega durant la mateixa declaració de l’arxiu de l’antiga causa, que ja va causar-nos greus confusions l’estiu del 2011. En aquell moment, el mateix cos de Mossos d’Esquadra va intervenir el cultiu de l’associació i el Jutjat numero 2 d’Igualada es va pronunciar a favor de les activitats de l’associació. També es va fer entrega de tota la documentació que acredita la legalitat del cultiu i de totes les activitats que realitza i ha realitzat l’ associació, que sempre han sigut amb reconeixement del Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada, del Programa de Prevenció de Drogues: Què a-Prens? i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
No va ser fins l’endemà divendres, que els agents van procedir a tallar totes les plantes d’aquest cultiu, emportar-se-les i retirar el precinte. Deixant així totalment destruïda la feina que tots hem estat duent a terme durant més de quatre mesos; que també, donava la possibilitat a 148 persones de fugir del mercat negre i abastir-se durant tot un any del cànnabis i consumir-lo sense cap pudor.
Encara que els nostres ànims han quedat malmesos, esperem que la nostre actitud sempre constructiva i integradora, s’imposi a la “irracionalitat” i incomprensió que de vegades mostra la polièdrica actuació de la nostra societat actual.
Com tot moviment que neix d’accions individuals col·lectivitzades, és difícil que intervencions puntuals i injustificades com aquesta, pugin modificar de forma rellevant el procés imparable cap a la regulació, més enllà de generar soroll i molèsties a tots els implicats.
L’assemblea d’Acció Cannàbica.